Energiebespaarhypotheek biedt oplossing voor beperkte leenruimte

Woningeigenaren uit buurten met een wijkaanpak kunnen vanaf 2021 de Energiebesparendehypotheek afsluiten, wanneer ze niet in aanmerking komen voor een reguliere financiering. De energietransitie wordt op deze manier ook een werkelijkheid voor huizenbezitters met beperkte leenruimte.

Deze hypotheekvorm is tot stand gekomen middels een nauwe samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties. Het Nationaal Energiebespaarfonds (voorheen Nationaal Warmtefonds).

Niet iedereen komt zomaar in aanmerking voor deze lening. Denk in dit geval vooral aan gevallen waar een wijk bijvoorbeeld van het gas af moet, maar waar onvoldoende financiële draagkracht is. Deze lening biedt voor dergelijke gevallen een uitkomst: de rentebetalingen aflossingen zijn dan ook naar rato van de draagkracht. Zo komt de doelgroep niet in de financiële problemen en kunnen zij toch verduurzamen.

De Energiebesparendehypotheek is nu alleen nog maar beschikbaar voor woningen binnen bepaalde aardgasvrije wijken die zijn aangewezen door het Rijk als proeftuinwijk. Verdere specificaties van deze Energiebesparendehypotheek worden begin september bekend gemaakt. Naar verwachting kunnen gemeentes zich begin volgend jaar melden met concrete wijken die voor een dergelijk traject in aanmerking zouden komen.

De Energiebesparendehypotheek is een middel om de energietransitie over de gehele breedte van de maatschappij te verwezenlijken. Huizenbezitters die binnen het bestaande aanbod en financieringsconstructies geen mogelijkheden vinden om te verduurzamen, worden zo bediend.

Meer weten over energie besparende voorzieningen? Klik dan hier!