Wat is het financiële plaatje?

Financiering

Hoe financier je de Energie Besparende Voorzieningen in jouw huis?

Er wordt op dit moment heel veel waarde gehecht aan het verduurzamen van woningen. De toepassing van deze verduurzaming leidt tot een kostenbesparing voor de bewoner en misschien nog wel belangrijker, het draagt bij aan een beter en schoner milieu. Dit is ook de reden waarom er vanuit de overheid en banken veel initiatieven zijn om jouw te helpen bij een financiering voor deze Energie Besparende Voorzieningen.

Ben je van plan om een woning te kopen of heb je al een eigen woning en wil je graag investeren in Energie Besparende Voorzieningen dan kun op basis van jouw inkomen maximaal  € 9.000,- extra lenen, zonder dat dit ten koste gaat van andere investeringen. De maximale hypotheek mag 106% zijn van de waarde van de woning als het extra percentage wordt gebruikt voor Energie Besparende Voorzieningen (in 2017 lag was dit nog 101%). De extra (maximaal) 6% kan dus alleen worden gebruikt voor bijvoorbeeld zonnepanelen, HR++ glas, isolatie of een HR Ketel. Hoeveel je extra kan lenen hangt af van jouw persoonlijke situatie. (er is een minimaal gezamenlijk toestinkomen van € 33.000,- vereist).

Hoe werkt een bouwdepot bij Energie Besparende Voorzieningen?

Om zeker te zijn dat de extra financiering wordt gebruikt voor Energie Besparende Voorzieningen moet de geldverstrekker een EBV Bouwdepot aanhouden.

Voor het opzetten van dit bouwdepot moet een kostenspecificatie van de Energie Besparende Voorzieningen aangeleverd worden. Dit mag een overzicht zijn van de voorgenomen maatregelen op basis van een kosteninschatting per maatregel.

Uitbetaling van de gelden in het depot vindt plaats op het moment dat er op basis van een nota is aangetoond dat het bedrag ook is gebruikt voor de Energie Besparende Voorzieningen.

Is het bouwdepot verlopen of blijft er een bedrag over nadat alle Energie Besparende Voorzieningen zijn gerealiseerd, dan moet dit saldo gebruikt worden als extra aflossing op de lening.

Energie Besparende Voorzieningen (EBV) bij nieuwbouw

Ook bij nieuwbouw woningen is het mogelijk om extra leenruimte te krijgen voor Energie Besparende Voorzieningen, zowel met als zonder NHG. Ten onrechte wordt er vaak gedacht dat dit niet mogelijk is, omdat nieuwbouwwoningen al energiezuinig zijn. Wil je jouw nieuwbouwwoning met NHG nog zuiniger maken? Er zit dan wel een voorwaarde aan de aankoopprijs.

Dit bedrag mag met NHG niet hoger zijn dan € 290.000,-, zonder NHG is er geen maximale aankoopprijs. Bovenop dit bedrag mag een meerwerklijst van maximaal 6% van het aankoopbedrag worden overlegd, waaruit de Energie Besparende Voorzieningen blijken. De koop-/aannemingssom plus de Energie Besparende Voorzieningen mag met NHG niet meer bedragen dan € 307.400,-.

Best Groen en financieringen

Best Groen is een onafhankelijk informatieplatform en geen financieringspartner of tussenpersoon. We weten wel exact wat er mogelijk is op het gebied van financieringen van Energie Besparende Voorzieningen. We kunnen je in contact brengen met speciaal door Best Groen opgeleide financieel onafhankelijke adviseurs. De adviseur kan je helpen met het in kaart brengen van jouw wensen en het bijbehorende kostenplaatje. De adviseur kan je begeleiden om de juiste partij te vinden voor het financieren van deze EBV’s, zoals zonnepanelen, isolatie, HR++ glas, HR Ketel en ventilatie.