Zonnepanelen verplicht voor sommige daken

Vanaf 1 januari 2022 vindt er een verandering plaats op het gebied van zonnepanelen. Om de energietransitie te stimuleren krijgen gemeenten de mogelijkheid om gebouweigenaren, zowel burgers als bedrijven, te verplichten hun dak te gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen.

BENG-eisen
Niet alle nieuwe gebouwen vallen momenteel onder de Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)-eisen. Als je naar deze eisen kijkt, wordt het nieuwe gebouwen verplicht om het energieverbruik te verlagen. Hier wil Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op inspelen met dit voorstel. Aan de hand van deze regeling kunnen eigenaren van nieuwe gebouwen die niet aan de BENG-eisen voldoen, toch verplicht worden om daken te gebruiken voor zonnepanelen of klimaatadaptie.

Innovatie en creativiteit
Aangezien oppervlakte en ruimte schaars is in Nederland, wordt er naast zonnepanelen en windmolens ook gebruik gemaakt van andere duurzame initiatieven. Wij Nederlanders zijn genoodzaakt om creativiteit en innovatie te combineren om zo een bijdrage te kunnen leveren aan klimaatadaptie. Denk hierbij aan groene daken die de afvoer van regenwater vertragen, biodiversiteit stimuleren en zorgen voor verkoeling en hitte, of daken met wateropslag.

Gemeentes meer zeggenschap
De overheid heeft ervoor gekozen om de gemeenten zeggenschap te geven over deze kwestie. De reden hiervoor is dat de overheid het belangrijk vindt dat de gemeenten meer te zeggen hebben op het gebied van verduurzaming en energietransitie. De regelgeving voor het verplichten van zonnedaken wordt juridisch vastgelegd, wat de gemeenten de mogelijkheid geeft bij te sturen. Er moet op lokaal niveau geschakeld kunnen worden. Als een dak door de ligging niet geschikt is voor duurzaam gebruik, is het niet proportioneel om toch maatregelen te treffen.

Kosten zonnepanelen
Wanneer de keuze wordt gemaakt om maatregelen te treffen, kunnen gebouweigenaren aanspraak maken op lokale subsidies, belastingvoordelen en de SDE++. Een andere mogelijkheid is om het dak beschikbaar te stellen aan een derde partij, bijvoorbeeld een energiemaatschappij. Als de eigenaar hiervoor kiest, zijn de kosten voor de derde partij.