Verduurzaming van vastgoed en de risico’s

Het thema duurzaamheid speelt op dit moment al een grote rol in ons dagelijkse leven, maar gaat ook een steeds grotere rol spelen. Zo ook in de woning en vastgoed branche. Op verschillende manieren worden er maatregelen getroffen die ervoor moeten zorgen dat een pand voldoet aan de gewenste klimaateisen. Eén van deze klimaateisen is het energielabel. Dit label toont aan hoe duurzaam een pand is en doet steeds vaker mee in de waardebepaling van het gebouw. Verduurzamen is natuurlijk goed, maar het brengt ook de nodige financiële risico’s met zich mee.  

Energielabel

De meeste gebouwen in Nederland zijn voorzien van een C label (60%), op een schaal waar A het meest duurzaam is en G helemaal niet duurzaam. De Europese unie heeft het doel gesteld; in 2050 klimaatneutraal te zijn. Nederland kan zich vinden in dit doel en dat betekent dat er enorm veel woningen moeten verduurzamen voordat zij allemaal een A of B label hebben. Daarnaast is het zo dat ruim een kwart van de totale activa van Nederlandse banken, pensioenfondsen en verzekeraars in vastgoed zit. De combinatie van strengere klimaateisen en enorm veel beleggingen en hypotheken in slecht geïsoleerde panden vormt een gevaar voor de financiële situatie van deze instellingen.

Risico’s

Investeringen die nodig zijn om gebouwen met een slecht energielabel te optimaliseren komen veelal bij de gebouweigenaar te liggen. Dan is de eerste vraag of zij dit kunnen betalen en de tweede of zij dit wel willen. Want het bedrag van de investering komt tussen de € 15.000,- en de € 35.000,- te liggen. Aan de ene kant is het dus zo dat de waarde van vastgoed daalt als het niet duurzaam is, maar aan de andere kant hebben gebouweigenaren het geld misschien niet liggen om te investeren. Mocht het zo zijn dat de overheid de klimaateisen verplicht, dan zullen zij wellicht zelf moeten inspringen om huiseigenaren te helpen en zo schulden te voorkomen.

Hulp van de overheid

Gelukkig ziet de overheid dit zelf ook in en hebben zij 4 miljard euro uitgetrokken om op dit gebied te verduurzamen. Dat geld wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld betere isolatie en (hybride) warmtepompen. Dit gebeurd in de vorm van subsidies, waar je meer over kunt lezen in onze andere blog. Maar om het klimaatdoel te halen, zijn er waarschijnlijk ook andere maatregelen nodig. Zo zou lagere belasting op elektriciteit wellicht kunnen motiveren om te investeren. Een voordeel waar je nu gelukkig al rekening mee kan houden, is dat het investeren in duurzaamheid uiteindelijk te zien zal zijn aan de waarde van het huis.