Subsidie voor EBV

Bent u een particuliere woningeigenaar en wilt u energiebesparende maatregelen treffen? Dan is dit de juiste tijd om dat te doen! Per 2 september 2019 is er voor iedere particuliere woningeigenaar namelijk weer de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Maatregelen die zijn getroffen vanaf 15 augustus komen in aanmerking voor subsidie. U hoeft dus niet te wachten met het aanvragen van die offerte.

De subsidie geldt wanneer het gaat om ten minste twee grote energiebesparende maatregelen. Daaronder vallen: isolatie van de spouwmuur (5 euro subsidie per m2), het dak (20 euro per m2), de zolder- of vlieringvloer (5 euro per m2), de gevel (25 euro per m2), de vloer (7 euro per m2), de bodem (4 euro per m2), het toepassen van HR++ glas (35 euro per m2), triple glas in combinatie met isolerende kozijnen (100 euro per m2), panelen in combinatie met HR++ glas (15 euro per m2) of panelen in combinatie met triple glas en isolerende kozijnen (75 euro per m2).

U krijgt 20% van de totale kosten vergoed, met een maximum van 10.000 euro. Per type woning bestaat er een minimum aantal vierkante meters dat geïsoleerd moet worden, of u moet ervoor kiezen om het gehele dak, de gehele vloer of gevel aan te pakken. Maakt u uw woning zeer energiezuinig of zelfs energieneutraal? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bonussubsidie van 4.000 euro!

Extra korting

Wanneer u twee of meer van bovenstaande maatregelen heeft getroffen, dan komt u ook in aanmerking voor subsidie op aanvullende maatregelen. Hieronder vallen: een isolerende buitendeur met een U-waarde van maximaal 1,5, een CO2-gestuurd ventilatiesysteem, een systeem voor balansventilatie met warmteterugwinning met een rendement van minimaal 90%, het waterzijdig inregelen van uw verwarmingssysteem of een energieverbruiksmanager of slimme thermostaat. Ook kunt u subsidie ontvangen voor een maatwerkadviesrapport van 150 euro, opgesteld door een Energieprestatie-adviseur (EPA).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u zelf eigenaar zijn van de woning én er wonen. Ook wanneer u al gebruik maakt van andere regelingen, bijvoorbeeld via de gemeente of provincie, dan geldt deze subsidieregeling energiebesparing in huis (SEEH). De SEEH subsidie kunt u slechts eenmaal ontvangen voor uw woning, dus vraag voor alle maatregelen tegelijkertijd subsidie aan. Het gaat om maatregelen die door een bedrijf worden uitgevoerd in een bestaande woning.

Aanvragen vanaf 15 augustus 2020 komen in aanmerking, maar u kunt ze pas vanaf 2 september indienen. Dit kan via de website www.rvo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over alle voorwaarden.