Salderingsregeling voor zonnepanelen wordt pas vanaf 2025 afgebouwd

De salderingsregeling wordt niet vanaf 2023, maar pas vanaf 2025 afgebouwd. De overgebleven stroom die woningeigenaren nu kunnen terugleveren tegen een markttarief, wordt dus pas later versoberd.

Huizenbezitters kunnen door deze regeling besparen op hun energierekening, een extra impuls om te verduurzamen. Door het verleggen van de datum, krijgen netbeheerders, energieleveranciers, toezichthouders en huiseigenaren meer tijd om zich voor te bereiden op de versobering van de salderingsregeling.

Minister Rob Jetten informeerde de Tweede Kamer onlangs dat de beoogde datum van 1 januari 2023 niet gehaald zou worden en dat er twee jaar extra tijd nodig was alvorens de afbouw te realiseren.

In 2031 wil het kabinet de regeling voor saldering stoppen. Het is dan niet meer mogelijk om een surplus aan stroom direct te verrekenen. Nu gebeurt dat tegen de marktprijs, maar vanaf 2025 wordt dat dus versoberd.

Dit alles is in gang gezet door de voorgaande lichting van het kabinet omdat bleek dat de terugverdientijd van zonnepanelen inmiddels was verkleind. Ook wordt hier hiermee op termijn het opslaan van eigen energie gestimuleerd.  De opslag middels thuisbatterijen moet uiteindelijk ook gangbaar worden.