Salderingsregeling verlengd

Salderingsregeling verlengd tot 2021?

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat liet deze week weten dat hij de opvolger van de salderingsregeling niet op tijd rond krijgt. Dit zou kunnen betekenen dat de huidige salderingsregeling wordt verlengd tot 2021. Dat is goed nieuws want de huidige regeling is gunstig voor diegenen die zonnepanelen aanschaffen. De terugverdientijd ligt nu tussen de 6 en 10 jaar. Maar omdat zonnepanelen steeds goedkoper worden wordt de salderingsregeling voor de overheid te duur. De nieuwe regeling inzake de terugleversubsidie kent een terugverdientijd van 7 jaar.

Maar, zo het er nu naar uitziet is de nieuwe regeling dus niet op tijd klaar, waardoor het zéér waarschijnlijk is, dat de huidige salderingsregeling met een jaar wordt verlengd. Dit betekent dat consumenten en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting (t/m 3×80 A), tot 2021 kunnen salderen. Het kabinet moet het “voorstel” van minister Wiebes nog wel goedkeuren.

De nieuwe regeling, de terugleversubsidie wordt door het RVO uitgevoerd (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) Hierin is geregeld dat kleinverbruikers terugleversubsidie kunnen aanvragen. De toegekende subsidie wordt bovenop de vaste vergoeding uitgekeerd. De vaste terugleververgoeding spreekt de consument af met zijn energieleverancier. Belangrijk onderdeel hierbij, zo wordt gezegd, zal de slimme meter zijn. Deze gaat een belangrijke rol spelen bij het uitvoeren van de nieuwe regeling.

De huidige salderingsregeling is vastgelegd in de Elektriciteitswet (Art. 31C). Alle elektriciteitsmeters; analoge draaischijf, conventionele digitale en slimme digitale meters voldoen nu aan deze wet. Als de salderingsregeling ingeruild wordt voor de nieuwe terugleversubsidie, zal zeker ook de Elektriciteitswet wijzigen. Een zekere consequentie hiervan is, dat sowieso de analoge draaischijfmeter niet meer aan de nieuwe wet voldoet.
De oude draaischijfmeter zal dan zeker verplicht moeten worden vervangen. Er zal dan een nieuwe digitale versie worden geplaatst, die de teruglevering apart kan registreren. Voordeel hiervan is in ieder geval dat op deze manier iedereen dezelfde vergoeding ontvangt.

Het is dus zaak om de nieuws-en berichtgeving hieromtrent goed in de gaten te houden.