Prinsjesdag uiteengezet

Prinsjesdag uiteengezet: dit betekent het voor het verduurzamen van je woning

Nu Prinsjesdag alweer even achter de rug is, zetten we graag nog eens op een rijtje wat het allemaal gaat betekenen voor de woningeigenaren van Nederland. Zal het jaar 2020 voor- of nadelig uitpakken voor de inwoners van ons kikkerlandje? Ben je van plan om je woning te gaan verduurzamen, houd dan rekening met het volgende:

  • De elektriciteitsrekening wordt goedkoper;
  • De gasrekening wordt duurder;
  • Maatregelen als: betere isolatie en een warmtepomp lijken dus interessant;
  • Bij een modaal verbruik zal de energierekening goedkoper uitvallen;
  • De salderingsregeling blijft tot 2023 bestaan wat een investering in zonnepanelen erg aantrekkelijk maakt;
  • Het initiatief “warmtefonds” biedt mensen de kans om goedkoop te lenen voor de verduurzaming van hun woning.

De rekening G(W)L

Voor diegene die met name het lichtnet belast, zal het komende jaar voordeliger uitpakken. Een snelle rekensom leert dat je bij een verbruik van 2600 kWh elektriciteit en 1.200 m3 gas, al snel rond de 100 euro op jaarbasis gaat besparen.

Het gas wordt duurder (extra kosten: 4 cent per m3), maar je bespaart uiteindelijk euro’s op de elektriciteitsrekening (kostenreductie: 0,09 cent per kWh) .

Naar verwachting zal de energiebelasting de komende jaren nog verder worden verlaagd. De prijs van gas daarentegen wordt juist verhoogd.

Deze vermindering van de energiebelasting ofwel “de heffingskorting” is een bedrag wat elk jaar in reductie wordt gebracht op je energiebelasting. Per saldo ontvangt de ”verbruiker” meer korting, waardoor deze minder hoeft te betalen.

Stroom leveren aan het net een complex traject

Wanneer men stroom teruglevert aan het elektriciteitsnet loop de meter in feite terug. Dat wordt geregistreerd en eigenlijk verkoopt de “verbruiker” energie terug aan de leverancier. Deze verkoop wordt ieder jaar verrekend op de jaarrekening.  De kosten/opbrengst per kWh blijft gelijk, wat feitelijk uitmondt een saldering op de rekening.

In 2023 zal deze regeling geleidelijk aan veranderen naar een terugleversubsidie. De implementatie van deze “subsidie” blijkt echter zo complex, waardoor er op Prinsjesdag ook geen duidelijkheid kon worden verschaft. Een concrete uitspraak blijft voorlopig uit, naar verwachting zullen de komende jaren meer duidelijkheid moeten bieden.

Een opsteker voor de eigenaren van zonnepanelen, want de overheid zal ervoor zorgen dat de werkelijke terugverdientijd op de investering rond de 7 jaar zal blijven. De aanschaf van zonnepanelen blijft dus zeer lucratief.

Het warmtefonds

De vorming van het zogeheten “warmtefonds” zorgt ervoor dat woningeigenaren de optie hebben om tot 25.000 euro te lenen voor een duurzame transformatie van hun woning. De rente zal lager komen te liggen dan bij de reguliere banken en er wordt ingezet op een lange aflossingstermijn. Het voordeel wat de eigenaar geniet n.a.v. de kostenbesparingen op de nutsrekening kan dan worden aangewend om direct af te lossen op deze lening. Enige terughoudendheid is op zijn plek, want de precieze datum wat betreft de initialisatie van fonds is nog niet bekend.

Best Groen

De intermediairs van Best Groen zijn bekend met alle ontwikkelingen binnen de markt en kunnen (toekomstige) woningeigenaren voorzien van juiste advies m.b.t. het verduurzamen van een woning of andere vormen van vastgoed.

Als klant van Best Groen weet je direct waar je aan toe bent. Een offerte wordt binnen paar dagen overlegd en doordat Best Groen continu werkt aan haar kwaliteitsprincipe en kennis, blijven de toepassingen relevant en de juiste keuze. Op deze manier garandeert Best Groen ook een prijs- kwaliteitsverhouding die uniek is in de markt.

Bent u van plan uw woning te duurzaam te verbouwen en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn?

https://bestgroen.nl/dienstverlening/best-groen-particulier/