Luchtvervuiling zorgt voor meer doden dan COVID-19

In Europa bezwijken elk jaar ongeveer 400.000 mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling. Als we dat vergelijken met het COVID-19 virus, dat tot nu toe zorgde voor 235.000 Europese slachtoffers, blijkt luchtvervuiling nog steeds een groot probleem. Het lukt Europa maar niet om luchtvervuiling structureel aan te pakken. In deze blog vertellen we je graag meer over dit probleem.

Opmerkelijke cijfers

De grootste problemen doen zich voor in de Oost-Europese landen en in Italië. Toch lijden alle steden in Europa onder de slechte luchtkwaliteit, en dat kost jaarlijks honderdduizenden levens. Dit zijn opmerkelijke cijfers wanneer ze vergeleken worden met het officiële aantal doden door COVID-19. Ondanks dat de aantallen niet een-op-een te vergelijken zijn, laat het wel zien hoe groot het probleem van luchtvervuiling is in Europa.

Green Deal

Met de Green Deal in het vooruitzicht ziet de toekomst er beter uit. Het EU-plan streeft ernaar om de CO2-uitstoot flink te verminderen en vanaf 2050 helemaal geen CO2 meer uit te stoten. Deze plannen dienen ook bij te dragen aan minder luchtvervuiling. Energiecentrales die fossiele brandstoffen verstoken om fijnstof te produceren zijn straks verleden zijn.

Corona

Momenteel vormt de slechte luchtkwaliteit een extra risico. Er zijn verbanden tussen het gevaar van COVID-19 en de mate van luchtvervuiling in een land. Daar komt bij dat zowel Corona als luchtvervuiling ouderen en mensen met medische klachten kwetsbaar maken. Aan de andere kant zorgen de Europese lockdowns voor minder (vlieg)verkeer, waardoor de vervuiling door fijnstof momenteel afneemt. Wat hiervan de gevolgen zullen zijn voor het aantal vroegtijdige overledenen durven onderzoekers nog niet te zeggen.