Klimaatverandering

Een Zwitsers onderzoeksteam analyseerde tienduizenden satellietbeelden en concludeerde het herstel van bossen of aanplanten van nieuwe bossen zou kunnen leiden tot feitelijk reducering van het broeikaseffect. Een hele opgave, maar er zou in theorie genoeg ruimte zijn: een oppervlakte groter dan China staat ter beschikking.

Potentie

De aarde heeft ongeveer 5.5 miljard hectare aan bossen, een gebied zo groot als tweemaal Europa. Daarnaast is genoeg potentieel, er zijn vele hectaren die nu niet gebruikt worden voor stedelijk gebied of landbouwgrond. Een groot gedeelte daarvan zou geschikt zijn om bossen aan te planten.

Ecoloog Tom Crowther stelde dat die ruimte in totaal 0,9 miljard hectare aan boomtoppen zou kunnen herbergen. Daarnaast zou er in ‘actieve’ gebieden, de steden en het platteland, nog eens een additionele 0,7 miljard aan boomtoppen kunnen worden gerealiseerd.

Offensief

De mens zorgde sinds de industriële revolutie voor een gigantische CO2-uitstoot van maar liefst 300 miljard ton. Naar aanleiding van hetgeen hierboven gesteld wordt, zou het betekenen dat er een extra capaciteit voor opslag van koolstof zou worden gerealiseerd van wel 205 miljard ton, ruim 67% van die industriële uitstoot.

De effectuering van deze nieuwe bossen zou wel even op zich laten wachten, maar in theorie zou het kunnen zorgen voor een CO2-reductie in de dampkring van wel 25%.

Ook het VN-klimaatpanel (IPCC), becijferde dat er zeker 1 miljard hectare extra bossen zouden moeten komen om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden in 2050. De oren in Europa zijn dus gespitst en er zijn optimistische geluiden, doordat nieuwe analyses laten zien dat een dergelijk doel haalbaar is.

Kritiek

Aan de andere kant zijn er ook critici die opperen deze informatie voorzichtig te interpreteren. Gert-Jan Nabuurs (hoogleraar Europese bosbouw en IPCC-auteur), heeft twijfels bij het onderzoek van Crowther. Dit onderzoek stelt dat een deel van de extra beplanting zou kunnen worden gerealiseerd op de toendra’s van Canada en Rusland, iets waar hij zijn vraagtekens bij zet gezien de erbarmelijke omstandigheden.

Daarnaast is het de vraag hoe gemotiveerd lokale bevolking aan een dergelijk project begint. Is er vraag naar hout, zijn er genoeg mogelijkheden, hebben mensen de kennis om een grote hoeveelheid bos aan te leggen?

Optimisme en bijval

Nabuurs benadrukt daarnaast dat deze plannen in theorie inderdaad zouden kunnen leiden tot een grote reductie van de koolstofemissies. De vastlegging van koolstof in bossen is dus hoe dan ook cruciaal.

Andere partijen, zoals bijvoorbeeld het WNF scharen zich ook achter deze analyse. Zij benadrukken dat deze handelingen ook nog eens een extra positief effect krijgen doordat het de biodiversiteit van gebieden zou bevorderen.

Kantekeningen

Crowther is op zichzelf ook voorzichtig en voorspelt niet alleen euforie. Een deelanalyse laat namelijk zien dat de boomgrens door de opwarming van de aarde steeds meer naar het noorden trekt. Dus waar men meer bomen aan de noordgrens zou kunnen realiseren, raakt men weer bebossing kwijt in de tropische gebieden. Wat blijkt, tropische bossen hebben een grotere boomdichtheid en dus verliest men per saldo meer opslag van CO2.

Nederland

Er is in Nederland ook ruimte voor herbebossing; de Achterhoek en de Belgische grensstreken zijn volgens de Zwitsers geschikt voor beplanting.