Financiële stimulans tot duurzaamheid

Een nieuw jaar, een nieuwe start. Best Groen is weer terug van weggeweest! En we brengen je dan ook graag meteen op de hoogte van alle regels en voorwaarden die op dit moment van toepassing zijn op de investeringssubsidie voor duurzame energie en energiebesparing. Want sommige regels zijn dit jaar veranderd of aangescherpt, terwijl andere hetzelfde zijn gebleven. In dit artikel vind je een duidelijk overzicht.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die gelden met betrekking tot de aanvraag van de ISDE. Zo kun je pas beroep doen op deze subsidie na de aanvraag en installatie van de energiebesparende maatregelen. Daarnaast moet de aanvraag binnen 12 maanden verstuurd worden. Daarnaast zijn er nog een aantal installatie voorwaarden waar je aan moet voldoen wil je de subsidie ontvangen:

  • Je dient in bezit te zijn van een aankoop- en betaalbewijs
  • Je moet aan kunnen tonen dat een deskundig installateur de installatie heeft gedaan.
  • De installatie heeft plaatsgevonden in Nederland en is uw eigendom
  • Je verwijdert de apparatuur niet binnen één jaar na de datum waarop de subsidie werd toegekend.

Wordt hier aan voldaan, dan is de kans groot dat je de subsidie zal krijgen. Zorg dus er dus voor dat alle zaken op orde zijn.

Hybride warmtepompen

Een manier waarop je je huis kunt verduurzamen is door warmtepompen te plaatsen. Ook hier kun je dus subsidie voor krijgen. Ben je een wooneigenaar die een warmtepomp na 31 december 2021 heeft geïnstalleerd? Dan heb je zelfs recht op een hoger subsidiebedrag. Maar werd jouw warmtepomp voor 1 januari 2022 geplaatst? Dan geldt het lagere bedrag van 2021. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de installatie en varieert tussen de € 500,- en  € 12.450,-. Wil je weten hoeveel dit precies is, kijk dan op de uitgebreide apparatenlijst van de RVO.

Zonneboilers

Waarvoor je ook de ISDE subsidie kunt krijgen zijn zonneboilers. Ook op dit gebied hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Zo wordt het subsidiebedrag aanzienlijk hoger vanaf 26 januari. Dit geldt voor aanvragen die vanaf 26 januari worden ingediend en waarbij de zonneboiler geïnstalleerd werd na 1 januari 2022. Vond de installatie eerder plaats dan is het bedrag wederom lager. Het subsidiebedrag dat je hiervoor kunt krijgen ligt tussen de € 500,- en € 4000,-.

Warmtenet

Komt er in jouw wijk een warmtenet? Dan kun je subsidie krijgen om je hier bij aan te sluiten. Dat betekent dat je afgekoppeld wordt van het gasnet en dat de gasmeter verwijderd wordt. Echter kun je daardoor een subsidie krijgen van € 3.325,-.

Isolatie

Om subsidie te krijgen voor isolatie gelden een aantal specifieke voorwaarden. Zo moet er altijd minimaal nog één andere maatregel genomen worden en wordt het bedrag berekent aan de hand van m. Als het bijvoorbeeld gaat over HR++ glas of Triple glas moet het minimale aantal m , 8 zijn om in aanmerking te komen voor subsidie en dat kan oplopen tot 45 m. Ook moet je aantonen dat dit vervanging van bestaand glas is en ben je verplicht om meteen de kozijnen te vervangen. Hoeveel subsidie je krijgt voor hoeveel m. Hebben we hier voor je op een rijtje gezet.

  • Voor een spouwmuur krijg je € 8,- per m
  • Voor het isoleren van de gevel kun je €38,- per m
  • Voor vloer en/of bodem isolatie staat de prijs op € 11,- voor de vloer en € 6,- voor de bodem.
  • Voor hoog rendement glas verschillende prijzen tussen € 15,- tot € 150,- per m

 

Zonnepanelen

Als je er voor kiest om zonnepanelen te installeren, zijn er een aantal manieren waarop je geld terug kunt vragen of subsidie kunt krijgen. Allereerst is het zo dat je als particulier stroom levert aan het energienet, waardoor je aangemerkt wordt als ondernemer voor de omzetbelasting. Een deel van deze opbrengst moet dan ook afgedragen worden aan de belastingdienst, het zogenaamde forfait. Het totale btw-bedrag is op de aanschaf van PV-installaties kan terug gevraagd worden, minus dit forfait bedrag.

Dan is er ook nog een verschil in de hoeveelheid btw die je terug krijgt, dat hangt af van de integratie van de zonnepanelen. Niet-geïntegreerde zonnepanelen hebben als enige functie het opwekken van stroom, waardoor je alle btw die in rekening wordt gebracht kunt terugvragen. Heb je in het dak geïntegreerde zonnepanelen dan mag je slechts 1/3 deel terugvragen. Dat komt doordat de panelen dan ook als dakbedekking dienen. Dat valt onder privé gebruik en gaat dus niet over energieverbruik.

Meer informatie

Hopelijk geeft dit overzicht je voldoende informatie over de subsidies omtrent verduurzaming en energieverbruik in 2022. Mocht je meer informatie willen of ben je benieuwd hoe deze regels van invloed zijn op jouw situatie, dan kun je vrijblijvend contact met ons opnemen. We brengen je in contact met adviseurs, zodat je precies weet waar je mee bezig bent!