Financieel adviseur

Als financieel adviseur kom je dagelijks in aanraking met het vraagstuk rondom verduurzaming van vastgoed. Cliënten zijn veelal slecht geïnformeerd over alle mogelijkheden en de eventuele financiële voordelen die daarbij komen kijken. Maar, gezien de ambities van de overheid om woningen te verduurzamen, is het onderwerp niet te vermijden en is actie, ook vanuit de financieel adviseur, noodzakelijk.

Advies op maat

Een advies op maat voorzien van gedegen bouwkundige of installatietechnische aspecten rijkt vaak buiten het kennisgebied van de financieel adviseur. Iedere woning heeft specifieke eigenschappen waar een deskundige, al is het maar kortstondig, even zich over moet buigen. Dit voorkomt dat een advies in een later stadium onuitvoerbaar, of niet rendabel blijkt te zijn.

Wij zijn daarom van mening dat de vele ‘quickscans’ die nu rouleren vaak de plank misslaan.  Een advies binnen een minuut past niet bij iedere woonsituatie. Best Groen streeft ernaar om de cliënt wel degelijk snel te voorzien van een advies, maar wil daarbij wel een uitvoerbaar en rendabel plan voorleggen.

Financieel adviseur

Adviezen van de bovengenoemde ‘quickscans’ nemen alle mogelijke soorten oplossingen mee in hun adviesmodel. Hierdoor kunnen cliënten onterecht worden geadviseerd om installaties toe te passen die zichzelf bij langer na niet bewezen hebben en nog niet in het volwassen stadium zijn beland. Best Groen geeft advies op basis van methoden en/of installaties waarbij zij effectiviteit en, nog beter, zelfs rendement kunnen garanderen. Daarnaast wordt er met vaste partijen gewerkt om de productkwaliteit te kunnen garanderen.

Dit betekent dat wordt gekeken welke oplossingen direct toepasbaar zijn op een woning en wat de directe financiële voordelen zijn. Hierbij wordt echt naar de situatie van cliënt en woning gekeken, waardoor bijvoorbeeld installaties met onrealistische grootte van voorinvestering worden gemeden. Kortom een model voor iedere laag van de maatschappij.

 

“Geen advies wat vanuit een computermodel gegenereerd is , maar een advies van een deskundige waar een klant echt baat bij heeft”

 

Duurzame relatie

Als intermediair van Best Groen ben je in staat om een advies binnen enkele dagen uit te brengen. Een termijn die, gezien de frequentie en de voordelen die met duurzaam (ver)bouwen gemoeid zijn, meer dan acceptabel is. Dit alles resulteert in een plausibel adviesmodel waarmee je als intermediair een haalbaar advies uitgeeft waarbij rendement gegarandeerd wordt. Je werkt met bewezen installaties en bouwkundige oplossingen die door gedegen partijen worden uitgevoerd.

Uiteindelijk is dit de weg naar een duurzame relatie met uw cliënt.  Wij denken dat iedere adviseur hier uiteindelijk naar moet streven.