Convenant verduurzamen koopwoningen

Het Verbond van Verzekeraars heeft afgelopen maand nieuwe afspraken gemaakt over de verduurzaming van koopwoningen. In een convenant is vastgelegd hoe huizenkopers moeten worden geïnformeerd en geadviseerd over de opties tot verduurzaming en de financiering daarvan. Wanneer men een woning koopt wordt vaak nagedacht over verbouwen of verbeteren van de woning. Volgens Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, biedt dat een mooie kans om de woning gelijk te verduurzamen.

Energiezuiniger

In Nederland wisselen jaarlijks ruim 200.00 woningen van huiseigenaar. Hier kan volgens de convenantspartijen een grote slag gehaald worden bij het energiezuiniger maken van woningen. Wanneer huizenkopers direct worden gewezen op de mogelijkheden tot verduurzaming, zorgt dit niet alleen voor duurzamere woningen, maar ook voor lagere woonlasten voor de nieuwe eigenaren. Makelaars geven waar mogelijk energieadvies via een tool en de mogelijkheden om verduurzaming te financieren worden ter sprake gebracht tijdens hypotheekadviesgesprekken. Vooral professionaliteit en veiligheid zijn twee belangrijke begrippen, zodat de woning ook goed verzekerd kan worden.

Toegankelijker

Het Verbond van Verzekeraars is niet de enige die verduurzaming toegankelijker wil maken. Ook de Nationale Hypotheek Garantie gaat een samenwerking aan met marktpartijen om de voorwaarden en normen onder de loep nemen. Om ervoor te zorgen dat kopers snel en gemakkelijk voorzien kunnen worden van advies, wordt een nauwere samenwerking gezocht met energieadviseurs. Alle betrokken partijen zorgen ervoor dat informatie over verduurzaming gemakkelijk en overzichtelijk te vinden is.

Klimaatakkoord 2019

Het convenant komt niet uit de lucht vallen, het komt voort uit het Klimaatakkoord van 2019. Hierin is opgenomen dat er voor 2030 een CO2-reductie moet worden gerealiseerd van 3,4 megaton. Dit betekent dat bestaande huizen moeten worden verduurzaamd. De betrokken partijen slaan nu de handen ineen om dit te stimuleren. Deze groep bestaat uit belangenorganisaties die taxateurs, geldverstrekkers, energieadviseurs, verzekeraars, makelaars en hypotheekadviseurs vertegenwoordigen. Daarnaast hebben ook Vereniging Eigen Huis, het miniserie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Nationale Hypotheek Garantie het convenant ondertekend.

Meer weten over de financiering van Energie Besparende Voorzieningen? Klik dan hier!